Publicaties rondom de Wdo

Op de website van de Eerste Kamer is de voortgang van het wetsvoorstel te volgen.

De Wet digitale overheid (Wdo) is een kaderwet. Dit betekent dat de wet algemene verantwoordelijkheden, principes en procedures regelt. In lagere regelgeving worden die verder uitgewerkt en treden ze in werking. 

Via procedures voor internetconsultatie kunnen burgers en bedrijven reacties geven op voorgestelde conceptregelgeving. Via deze consultaties kunnen zij reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving. Dit draagt bij aan verbetering van de regelingen.

Gepubliceerde internetconsultaties