Wet digitale overheid

De Wet digitale overheid (Wdo) heeft als doel het regelen van de veilige betrouwbare digitale infrastructuur. In de Wdo staan de algemene regels voor het elektronische verkeer in het publieke domein en wat betreft de generieke digitale infrastructuur. De Wdo maakt het mogelijk dat de overheid digitaal veilig zaken kan doen met burgers en bedrijven. Nu en in de toekomst. 

Het eerste deel van de Wdo gaat over veilig inloggen op dienstverlening bij publieke dienstverleners. U vindt hier informatie over de Wdo en wat dit betekent voor uw dienstverlening.

Om veilig en overzichtelijk samenwerken tussen publieke dienstverleners en burgers en bedrijven mogelijk te maken, worden er regels gemaakt. Dit zijn regels over veiligheid en de controle daarop. Er wordt zoveel mogelijk met standaarden gewerkt. Doordat de Wdo waar mogelijk open standaarden verplicht stelt, volgt Nederland de EU-richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.
 

Wdo voor (semi-) overheidsorganisaties

  • Bestuursorganen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (o.a. Gemeenten en uitvoeringsinstanties als UWV, SVB, Belastingdienst, DUO, RDW).
  • Aangewezen organisaties als de zorgsector, onderwijsinstellingen en pensioenfondsen.
  • De rechterlijke macht.

Na inwerkingtreding van de Wdo

  • Moeten de genoemde (semi)overheidsinstanties hun digitale diensten indelen naar betrouwbaarheidsniveau.
  • Hebben zij een acceptatieplicht voor toegelaten inlogmiddelen.
  • Moeten zij hun informatiebeveiliging op orde hebben.
  • Moeten zij meebetalen voor het gebruik van inlogmiddelen door burgers.
  • De Wdo sluit aan bij het Europese beleid voor digitale overheidsdienstverlening en inloggen bij de overheid. Alle inlogmiddelen die burgers en bedrijven gaan gebruiken om bij u in te loggen, moeten genotificeerd zijn en voldoen aan de eIDAS verordening.

Effect van de Wdo

Zodra de wet in werking treedt, implementeert u stapsgewijs onderliggende regelingen. Zo zorgt u voor veilige digitale interactie tussen u als publieke dienstverlener en burgers en bedrijven.

Na in werkingtreding van de Wdo kunnen er meer aanbieders van inlogmiddelen toetreden tot het publieke domein. Daarmee wordt de continuïteit van digitale dienstverlening gewaarborgd en wordt innovatie gestimuleerd. Zo kunnen meer burgers en bedrijven digitaal meedoen. Dit draagt bij aan digitale inclusie.

Als publieke dienstverlener zult u aan de slag moeten met het inschalen van de betrouwbaarheidsniveaus voor inloggen en met digitale vertegenwoordiging. Ook zult de keuze moeten maken om direct aan te sluiten op voorzieningen of gebruik te maken van een ontsluitende dienst

Documentatie

Hulp & ondersteuning