Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De vereiste betrouwbaarheid en veiligheid van authenticatie van burgers hangt samen met de verwerking van persoonsgegevens. Daarvoor vormen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) de geldende Europeesrechtelijke en nationale kaders en de Nederlandse kaders. 
 

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren focus op toezicht focusgebieden: datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. Dit hebben zij vastgelegd in de AP focus 2020 – 2023 ‘Dataprotectie in een digitale samenleving’. 

De AP verwacht van overheidsorganisaties, dus ook van publieke dienstverleners, dat zij structureel en op toereikende wijze investeren in hun informatiebeveiliging en wil daar de komende jaren op gaan controleren.