Waarom betrouwbare toegang

Als publieke dienstverlener zorgt u ervoor dat burgers en bedrijven veilig bij u kunnen inloggen. Dit doet u door het borgen van betrouwbare toegang tot uw dienstverlening. Bekijk hoe u werk maakt van veilige digitale toegang, waarom het nodig is en welke wet- en regelgeving hier onder andere aan ten grondslag ligt.