Waarom werk maken van digitale toegang?

Als overheid dragen wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid om inloggen zo veilig mogelijk te maken. Voor zowel burgers, als bedrijven die digitaal zaken met ons doen. Het gaat vaak om persoonlijke, privacygevoelige gegevens. De veiligheid staat voorop. Nu en in de toekomst. Of nu gaat om belastingaangifte of de aanvraag van een uitkering. U als publieke dienstverlener moet zorgen voor veilig inloggen. Zodat gegevens van burgers en bedrijven goed beschermd zijn. 

Redenen om nu aan de slag te gaan

  • Als organisatie draagt u bij aan de maatschappelijke doelen
    • Iedereen kan op een veilige, betrouwbare, toegankelijke, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en persoonlijke wijze met de overheid interacteren;
    • Steeds meer mensen kunnen in de steeds digitaler wordende maatschappij participeren, doordat de overheid intelligent en in samenwerking met burgers, bedrijven voortdurend optimaal gebruik maakt van de ontwikkelingen in het digitale domein; 
    • Wij beschermen hierbij de grondrechten en de publieke waarden.
  • U voldoet aan de wet- en regelgeving die van kracht is (o.a. eIDAS, AVG)
  • U bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Wdo

Lees meer over Waarom betrouwbare toegang