Vertegenwoordigingsvoorziening

In Nederland heeft iedereen het recht om zich laten vertegenwoordigen door een ander bij het regelen van zaken met publieke dienstverleners. Dit recht geldt ook bij digitale dienstverlening. Als publieke dienstverlener moet u oplossingen bieden voor mensen die hun zaken niet zelf digitaal kunnen, willen of mogen regelen.

Wat is vertegenwoordiging?

Er wordt hier onderscheid gemaakt in twee vormen, namelijk machtigen en wettelijke vertegenwoordiging. Het verschil tussen machtigen en wettelijk vertegenwoordigen: machtigen gebeurt op vrijwillige basis en wettelijke vertegenwoordiging is bij wet geregeld.

Machtigen

Publieke dienstverleners kunnen aansluiten op de publieke machtigingsvoorziening. De Belastingdienst, UWV, SVB en gemeentes zijn al aangesloten op de machtigingsvoorziening DigiD Machtigen en maken zo machtigen voor burgers mogelijk. 

Burgers kunnen bij DigiD Machtigen een vrijwillige machtiging registreren. Zij geven aan wie uit hun naam mag handelen voor bepaalde digitale diensten of worden zelf door iemand gemachtigd.

Bedrijven kunnen via eHerkenning machtigingen beheren. Tekenbevoegde vertegenwoordigers geven aan, wie uit naam van de organisatie mag handelen voor bepaalde digitale diensten.

Wettelijke vertegenwoordiging

Aan wettelijke vertegenwoordiging ligt een gezag relatie of rechterlijke uitspraak ten grondslag. Wettelijke vertegenwoordiging kent verschillende vormen. Iemand kan bijvoorbeeld vertegenwoordigd worden door een bewindvoerder of een curator. Een minderjarige kan vertegenwoordigd worden door een persoon die het ouderlijk gezag voert over het kind. Momenteel wordt aan digitale oplossingen voor wettelijke vertegenwoordiging gewerkt.

Aan wettelijke vertegenwoordiging van een bedrijf ligt het Handelsregister ten grondslag. Wettelijke vertegenwoordigers met tekenbevoegdheid zijn geregistreerd in het Handelsregister via de Kamer van Koophandel.

Wat kunt u doen?

Als publieke dienstverlener kunt u aansluiten op de publieke machtigingsvoorziening DigiD Machtigen. Informeer bij Logius naar de mogelijkheden voor aansluiten.

Zodra u als publieke dienstverlener bent aangesloten op eHerkenning is de machtigingsvoorziening geregeld. Informatie over aansluiten vindt u op eHerkenning.nl.