Ontsluitende dienst

Een ontsluitende dienst is een partij die een technische dienst biedt. Deze kan u ontzorgen bij het aansluiten op erkende inlogmiddelen en voorzieningen die nodig zijn om toekomstbestendige digitale toegang te realiseren. 

Voor burgers

De ontsluitende dienst kan u als publieke dienstverlener in één keer aansluiten op alle erkende authenticatiediensten en inlogmiddelen. Daarnaast ook op de beschikbare vertegenwoordigingsvoorziening. Een ontsluitende dient verzorgt ook de aansluiting op eIDAS, waarmee digitaal zakendoen met andere EU-burgers mogelijk is.

Momenteel zijn er twee publieke ontsluitende diensten waar u als publieke dienstverlener gebruik van kunt maken. Hiervoor kunt u terecht bij Logius of bij DICTU

Voor bedrijven

Levert u diensten aan bedrijven en organisaties, dan kunt u via een eHerkenningsmakelaar de aansluiting op eHerkenning regelen. 

Wet- en regelgeving

De keuze om aan te sluiten via een ontsluitende dienst, zult u als publieke dienstverlener zelf moeten maken. Na inwerkingtreding van de Wdo komen er mogelijk meer aanbieders van inlogmiddelen. Vanuit de Wdo zijn publieke dienstverleners verplicht om alle erkende inlogmiddelen en elektronische machtigingsverklaringen te accepteren. Een ontsluitende dienst kan hiermee helpen. Het aansluiten via een ontsluitende dienst is niet verplicht. Het is ook mogelijk om het aansluiten op inlogmiddelen zelf te regelen. Uw organisatie draagt dan zelf de verantwoordelijkheid voor de aansluitingen.