Inlogmiddelen

Voor inloggen bij de overheid zijn betrouwbare inlogmiddelen nodig. Authenticatiediensten (AD’s) leveren inlogmiddelen waarmee burgers of bedrijven inloggen bij publieke dienstverleners. Door de overheid erkende inlogmiddelen bieden zekerheid over met wie u zaken doet.

Authenticatie voor burgers

Op dit moment levert Logius het publieke inlogmiddel DigiD

Authenticatie voor bedrijven

Bedrijven en organisaties kunnen inloggen met een bedrijfs- of organisatiemiddel. Op dit moment kan dit met eHerkenning

Authenticatie binnen de EU

eIDAS maakt het mogelijk voor burgers en bedrijven binnen de Europese Unie (EU) om in te loggen bij andere Europese overheden. Met erkende nationale inlogmiddelen. Dit gaat net zo makkelijk en veilig als in eigen land. Het werkt beide kanten op. Vanuit een ander EU land naar Nederland en andersom.

Wet- en regelgeving

Na inwerkingtreding van de Wdo kunnen er meerdere partijen erkende inlogmiddelen gaan aanbieden. Waarmee kan worden ingelogd bij de overheid. Om toegelaten te worden, moeten de middelen voldoen aan eisen met betrekking tot veiligheid, betrouwbaarheid en privacy. De toelatingseisen zijn in voorbereiding. Deze worden opgenomen in een ministeriële regeling onder de Wdo