Home

Betrouwbare toegang, goed geregeld

Als publieke dienstverlener zorgt u voor betrouwbare toegang tot uw digitale dienstverlening. Zodat burgers en bedrijven veilig bij u inloggen. Nu en in de toekomst. U vindt hier informatie om werk te maken van digitale toegang en bij te dragen aan de maatschappelijke doelen. Ook leest u meer over bepaalde wet- en regelgeving die eraan ten grondslag ligt.

Vind snel uw antwoord